तीन करोड नेपालीको रगत तताउने गरी हेपेर बोल्ने सीमा सुवेदी विरुद्ध हाम्रा बर्मेली नेपाली युवाको आक्रोश। हेर्नुस भिडियो ।

तीन करोड नेपालीको रगत तताउने गरी हेपेर बोल्ने सीमा सुवेदी विरुद्ध हाम्रा बर्मेली नेपाली युवाको आक्रोश। हेर्नुस भिडियो ।

Sharing is caring!

Tags:
One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *