दार्जलिंग बासी लाई अनुरोध आफ्नो सम्मान को लागि लड्दा अरुको सम्मान मा ठेश नपुर्याउ ।

दार्जलिंग बासिको नेपालिलाई यस्तो जवाफ जसले सारा नेपालिको मनमा ठेश पुर्यायो ।

Sharing is caring!

Tags:,

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *