नेपालका नेता मरेका छन् – नेपालको नेताको दिमाख बिचार गरिब छन् – दार्जिलङका नेताको नेपालमाथी कडा प्रतिक्रिया र माफी-(भिडियो सहित)

नेपालका नेता मरेका छन् – नेपालको नेताको दिमाख बिचार गरिब छन् – दार्जिलङका नेताको नेपालमाथी कडा प्रतिक्रिया र माफी-(भिडियो सहित)

Sharing is caring!

Tags:,

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *