नेपालमा भारतको एकाधिकार यसरी तोडियो! चिनले बृद्दी गर्दै लगानी भयो चिनसँग यस्तो सहमति? भिडियो सहित

नेपालमा भारतको एकाधिकार यसरी तोडियो! चिनले बृद्दी गर्दै लगानी भयो चिनसँग यस्तो सहमति? भिडियो सहित

Sharing is caring!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *