भारतले नेपालको विकासमा हस्तक्षेप गरे पनि चिन यस्तो उद्वार मन-जसले बनाई दिने भयो नेपालमा सडक संजाल – भिडियो सहित

भारतले नेपालको विकासमा हस्तक्षेप गरे पनि चिन यस्तो उद्वार मन-जसले बनाई दिने भयो नेपालमा सडक संजाल – भिडियो सहित

Sharing is caring!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *