बंगला बिमान जलिरहँदा आगोको मुस्लो छेऊमै यस्तो देखियो । क्यामरामा कैद भएको यो दृश्यले सबैको होस उड्यो । यो दृश्यले तपाईलाई पनि सोच्न बाध्य बनाउनेछ । भिडियो सहित

बंगला बिमान जलिरहँदा आगोको मुस्लो छेऊमै यस्तो देखियो । क्यामरामा कैद भएको यो दृश्यले सबैको होस उड्यो । यो दृश्यले तपाईलाई पनि सोच्न बाध्य बनाउनेछ । भिडियो सहित

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *