भुलेरपनि साउदीमा नगर्नुहोस यि १६ काम नत्र तपाइलाई मृत्यु दण्ड हुनेछ”

भुलेरपनि साउदीमा नगर्नुहोस यि १६ काम नत्र तपाइलाई मृत्यु दण्ड हुनेछ

Sharing is caring!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *