माग्ने र धुर्मुसको व्यङ्ग्य हानाहान् ।। माग्नेले धुर्मुसलाई लगाए माइता गएकी बुढीको आरोप

माग्ने र धुर्मुसको व्यङ्ग्य हानाहान् ।। माग्नेले धुर्मुसलाई लगाए माइता गएकी बुढीको आरोप

Sharing is caring!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *