गोर्खाल्याण्ड होइन टुक्रिदैछ भारत, चिनले सिक्किम सहित दार्जिलिङलाइ भारतबाट टुक्राउने खेल सुरू गर्यो

गोर्खाल्याण्ड होइन टुक्रिदैछ भारत, चिनले सिक्किम सहित दार्जिलिङलाइ भारतबाट टुक्राउने खेल सुरू गर्यो

Sharing is caring!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *